Χημικά Αντιδραστήρια

Νιτρικό Ασβέστιο (250gr)

9,30 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Νιτρικό Ασβέστιο (250gr)