Χημικά Αντιδραστήρια

Υδροξείδιο του Ασβεστίου – Ca(OH)2 (1kg)

13,05 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Υδροξείδιο του Ασβεστίου – Ca(OH)2 (1kg)