Χημικά Αντιδραστήρια

Ανθρακασβέστιο (500gr)

11,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Ανθρακασβέστιο (500gr)