Χημικά Αντιδραστήρια

Βρωμίνη διάλυμα 3% (500ml)

10,95 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Βρωμίνη διάλυμα 3% (500ml)