Χημικά Αντιδραστήρια

Βορικό Οξύ (500gr)

10,40 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Βορικό Οξύ (500gr)