Χημικά Αντιδραστήρια

Βενζόλιο (500ml)

10,00 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Βενζόλιο (500ml)