Χημικά Αντιδραστήρια

Benedict (100ml) – Διάλυμα Βενεδικτίνης

4,46 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Benedict (100ml)

Διάλυμα Βενεδικτίνης

Για ποιοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης

(For qualitative determination of glucose)