Χημικά Αντιδραστήρια

Χλωριούχο Βάριο, ένυδρο (2Η2Ο) (250gr)

4,80 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Χλωριούχο Βάριο, ένυδρο (2Η2Ο) (250gr)