Χημικά Αντιδραστήρια

Θειοκυανιούχο Αμμώνιο (250gr)

13,80 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Θειοκυανιούχο Αμμώνιο (250gr)