Χημικά Αντιδραστήρια

Θειούχο Αμμώνιο (500ml 20%)

9,75 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Θειούχο Αμμώνιο (500ml 20%)