Χημικά Αντιδραστήρια

Διχρωμικό Αμμώνιο (250gr)

12,00 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Διχρωμικό Αμμώνιο (250gr)