Χημικά Αντιδραστήρια

Άγαρ (100gr)

16,10 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Άγαρ (100gr)

C12H18O9