Χημικά Αντιδραστήρια

Ακεταλδεϋδη (500ml)

12,60 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Ακεταλδεϋδη (500ml)