Χημικά Αντιδραστήρια

Ακεταλδεΰδη (250ml)

7,50 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Ακεταλδεΰδη (250ml)