Χημικά Αντιδραστήρια

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (1lt 30%)

24,00 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (1lt 30%)