Χημικά Αντιδραστήρια

Προπανόλη-2 (2,5lt) – Ισοπροπυλική αλκοόλη

31,50  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Προπανόλη-2 (2,5lt) – Ισοπροπυλική αλκοόλη