Χημικά Αντιδραστήρια

Αιθανικός Αιθυλεστέρας (500ml)

11,60  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Ethyl Acetate (500ml)