Μιτωτικά Στάδια λευκόσαρκου ψαριού

3,50  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Μιτωτικά Στάδια λευκόσαρκου ψαριού
Γιατί των λευκόσαρκων blastula χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της μίτωσης; Η blastula είναι ένα πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης του εμβρύου και αντιπροσωπεύει μια περίοδο στην ζωή του οργανισμού, όταν τα περισσότερα κύτταρα είναι συνεχώς διαίρεση. Επιπλέον εύκολα μπορεί να δει χρωμοσώματα, τόσο εύκολο να βρει πολλά κύτταρα σε κάθε στάδιο της mitosis.