Λείος Μυς (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

2,50  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Λείος Μυς (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)