Δέρμα Ανθρώπου ΙΙ (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

2,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Δέρμα Ανθρώπου ΙΙ (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)