Παραμήκιο (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

3,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Παραμήκιο (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

Η φωτογραφία είναι ενδεικτική