Επιδερμίδες από μονο- & δικοτυλήδονο με στόματα (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

5,50  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Επιδερμίδες από μονο- & δικοτυλήδονο με στόματα (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)