Δέρμα από παλάμη ανθρώπου (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

3,50  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Δέρμα από παλάμη ανθρώπου (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)