Χρωμόσωμα ανθρώπινο – Αρσενικό (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

4,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Χρωμόσωμα ανθρώπινο – Αρσενικό (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

Η φωτογραφία είναι ενδεικτική