Ιστός Ινώδης (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

2,50 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Ιστός Ινώδης (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)