Ανακαλύπτοντας τους Βλαβερούς Οργανισμούς (5 Μικροσκ. Παρασκευάσματα)

52,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Παρασκευάσματα:

  • Trichinella (Trichinosis)
  • Plasmodium (Malaria)
  • Pneumocystis (AIDS-Opportunistic Infection)
  • Mycobacterium (Φυματίωση)
  • Αμοιβάδα (Δυσεντερία)

Περιλαμβάνει βιβλίο οδηγό με επεξηγήσεις.