Επιθήλιο από ανθρώπινη τραχεία (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)

2,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Επιθήλιο από ανθρώπινη τραχεία (Μικροσκ.Παρασκεύασμα)