Νευρο-ανατομικό Μοντέλο Εγκεφάλου

42,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 203073 Κατηγορία:

Περιγραφή

Πολυτελές πρόπλασμα χωρισμένο σε ημισφαίρια.

Στο δεξί ημισφαίριο φαίνονται χρωματισμένοι οι λοβοί του εγκεφάλου.

Το αριστερό ημισφαίριο δείχνει τι προ-κεντρικές και μετά-κεντρικές περιοχές, τις περιοχές broca και wernicke, την έλικα του heschl, τις κοιλίες και την αμυγδαλή.

Και τα δύο ημισφαίρια μπορούν να χωριστούν σε μετωπιαίο με κροταφικό λοβό και βρεγματικό με ινιακό λοβό, μισό εγκεφαλικό στέμμα και μισή παρεγκεφαλίδα.

Φυσικό μέγεθος.

8-μέρη.

Μέγεθος (cm) 14x14x17.5