Παραμήκιο

69,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 269076 Κατηγορία:

Περιγραφή Προϊόντος

Μοντέλο από φόαμ με αποσπώμενα μέρη.

Οι μαθητές θα κατανοήσουν την δομή και το κύκλο ζωής του παραμήκιου.