Εμπόδια Ρυθμιζόμενα καθ” ύψος

9,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Πλάτους 65 cm και ρύθμιση ύψους από 6 έως 38 cm.

Το εμπόδιο στο σημείο της βάσης στήριξης περιστρέφεται έτσι ώστε ο άξονας να έχει ύψος από το έδαφος 6 έως 38cm.