Πακέτο Δασκάλου «Ανθρώπινα Συστήματα»

90,00  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 900807 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει απαραίτητα υλικά προκειμένου ο δάσκαλος να πραγματοποιήσει όλα τα πειράματα επίδειξης στην αντίστοιχη θεματική ενότητα.

Το πακέτο περιέχει αναλυτικά:

Περιγραφή Ποσότητα
Το Αναπνευστικό Σύστημα 1
Ανθρώπινο Κυκλοφορικό Σύστημα 1
Το Ανδρικό Αναπαραγωγικό Σύστημα 1
Το Γυναικείο Αναπαραγωγικό Σύστημα 1
Μοντέλο Καρδιάς 1×1 1
Έλεγχος Αναπνοής – Σπειρομέτρηση 1