Νανοτεχνολογία – Σιδηρομαγνητικά Ρευστά

99,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 360003 Κατηγορία:

Περιγραφή

Για την κατανόηση του σύγχρονου ορισμού της νανοτεχνολογίας . μάθετε για ένα νανουλικό (Ferro fluid) και τις εφαρμογές του στη μοντέρνα νανοτεχνολογία. δημιουργήστε μαγνητικά νανοσωματίδια και δείτε την συμπεριφορά τους σε μαγνητικό πεδίο. Υπάρχουν αρκετά υλικά για 15 ομάδες. Περιλαμβάνεται οδηγός καθηγητή και φύλλα εργασίας για τα υλικά.

Το κουτί περιλαμβάνει:

  • Χλωρικό σίδηρο 1gr
  • Χλωριούχο σίδηρο 22gr
  • Υδροχλωρικό οξύ 10N 20ml
  • Υδροξείδιο του αμμωνίου 25ml
  • Τετραμεθυλικό αμμώνιο 20gr
  • Πιπέτες
  • Τρυβλία Petri