Μέθοδος Παρασκευής & Χρώση Βακτηριδίων

119,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 202233 Κατηγορία:

Περιγραφή

Παροτρύνετε τους μαθητές σας να μάθουν να δημιουργούν βακτήρια.

Επίσης να κάνουν την χρώση αυτών.

Περιέχει πέντε συνολικά αντιδραστήρια για παραγωγή σαράντα παρασκευασμάτων καθώς και ένα για αποχρωματισμό.

Πλήρεις οδηγίες για την κατασκευή από τους μαθητές παρασκευασμάτων βακτηρίων (κόκκοι βάκιλοι, σπιρίλλια).