Ομάδα Αίματος

59,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Οι μαθητές εξερευνούν την ομάδα αίματος τις τεχνικές για την αναγνώριση των ομάδων αίματος και τι διαφορές τους.

Το αίμα είναι τεχνητό και προσομοιάζει με το αληθινό αίμα.