Ο Κόσμος των Φυσικών Επιστημών ΙV: Ενέργεια- Πηγές- Ενεργειακά Συστήματα- Κατανάλωση και Διαχείριση

12,19  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 100724

Περιγραφή

Επεισόδια:

1. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διάρκεια: 42’