Τα Κύτταρα: Ο Δομικός Λίθος της Ζωής

9,00  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 100321

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αρχίζει με την εισαγωγή των κυττάρων ως δομικές μονάδες της ζωής και έπειτα περιγράφει τους δύο βασικούς τύπους κυττάρων: ευκαριωτικά και προκαριωτικά. Συνεχίζει αναλύοντας με τρισδιάστατα σχέδια τα σημαντικότερα συστατικά των πρικαριωτικών κυττάρων: πυρήνας, πυρηνική μεμβράνη, σωμάτιο golgi, μικροσωληνίσκοι, μικροϊνίδια, κυτταρόπλασμα, κ.λπ. Αναλύονται επίσης η σημασία της κυτταρικής μεμβράνης στις διαδικασίες της διάχυσης, της όσμωσης, και η ενεργός μεταφορά. Οι κυψελοειδείς διαδικασίες, όπως η αναπνοή, η φωτοσύνθεση, και η αναπαραγωγή συζητούνται.

Διάρκεια: 22’