ΑΠΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

12,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 100040

Περιγραφή

Βιβλίο 100 σελίδων για απλή μηχανική.

Οι πρώτες 50 σελίδες είναι αφιερωμένες στο δάσκαλο και αφορούν δραστηριότητες επίδειξης σχετικές με τη Φυσική και οι υπόλοιπες 50 σελίδες είναι δραστηριότητες για τους μαθητές. Η κάθε δραστηριότητα δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως και αντιστοιχεί στη δραστηριότητα του δασκάλου και αφορά τις δυνάμεις και τις μεταβολές τους, τους μοχλούς, την τριβή, τις τροχαλίες, το βάρος.

Συνολικά 40 δραστηριότητες