ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

12,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 100020

Περιγραφή

Βιβλίο 100 σελίδων για το Ανθρώπινο σώμα και τα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

Οι πρώτες 50 σελίδες είναι αφιερωμένες στον δάσκαλο και αφορούν δραστηριότητες επίδειξης σχετικές με τα συστήματα του Ανθρωπίνου σώματος και οι υπόλοιπες 50 σελίδες είναι δραστηριότητες για τους μαθητές. Η κάθε δραστηριότητα δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως την εκπαιδευτική ενότητα και αντιστοιχεί στη δραστηριότητα του δασκάλου.

Συνολικά 40 δραστηριότητες