Ανακαλύπτω τα Γεωμετρικά Σχήματα

9,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 106122

Περιγραφή

Ιδανικό βιβλίο 32 σελίδων που δίνει την δυνατότητα να γνωρίσετε 24 διαφορετικές δραστηριότητες διδασκαλίας των γεωμετρικών στερεών οι οποίες έχουν σκοπό:

  • να βοηθήσουν τους μαθητές να οικειοποιηθούν με τα τρισδιάστατα γεωμετρικά σχήματα
  • να αναπτύξουν μαθηματικό λεξιλόγιο
  • να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τον άξονα συμμετρίας και
  • να χρησιμοποιούν τα γεωμετρικά αυτά μοντέλα για να λύνουν προβλήματα με αριθμούς και προβλήματα μέτρησης περιμέτρου, εμβαδού, όγκου κ.τ.λ.