Ο Κόσμος των Φυσικών Επιστημών Ι: Οικολογία- Οικοσυστήματα- Ρύπανση

12,19  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 100721

Περιγραφή

Επεισόδια:

1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

3. ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

4. ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5. Η ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διάρκεια: 84’