Οι Πιθανότητες

12,19  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 100214

Περιγραφή

Το DVD αυτό εξερευνά την θεωρία των πιθανοτήτων μέσα από την ιστορία τους , αξιολογεί τις κοινωνικές προεκτάσεις της θεωρίας αυτής και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθηματικές διατυπώσεις της μπορούν να καθορίσουν και να προβλέψουν πιθανά γεγονότα της πραγματικής ζωής. Η σειρά των επεισοδίων δίνει έμφαση κυρίως στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.

Επεισόδια

  1. Αβέβαιη βεβαιότητα
  2. Το μοντέλο πιθανότητας
  3. Απλά ενδεχόμενα
  4. Όχι και τόσο απλά ενδεχόμενα
  5. Κατανομές πιθανότητας
  6. Δοκιμές Bernoulli

Διάρκεια: 60′