τρόπος προβολής:

Προβολή: 12 24 Όλων

  • BuildToExpress – Οδηγός Δραστηριοτήτων

    99,90 € (πλέον ΦΠΑ) 7245110

    Περιλαμβάνει οδηγίες και πλάνο μαθημάτων για την εισαγωγή της τάξης στη διαδικασία εκμάθησης με το BuildToExpress.

  • BuildToExpress Βασικό Πακέτο

    38,90 € (πλέον ΦΠΑ) 745110

    Τα παιδιά έχουν ένα σωρό θεωρίες για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αυτό που δεν έχουν πάντα, είναι η ικανότητα…