Νέοι Μηχανικοί

Τα παιδιά ηλικίας έξι ετών + χρησιμοποιώντας τα γνωστά τους τουβλάκια LEGO έρχονται σε επαφή με τους νόμους της Φυσικής  Κατασκευάζοντας με τα ίδια τους τα χέρια «απλές μηχανές» (simple machines) κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας τους. με σκοπό την εμβάθυνση στους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής. Η παιδαγωγική βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η νέα πρόταση για τη διδασκαλία  που προέρχεται από τον θεμελιωτή της καθηγητή του MIT Seymour Papert με την ονομασία constructionism.

«Κατασκευάζοντας  οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες  κατανοούν καλύτερα……..»

Με στόχο πάντα να δώσουν τη λύση σε κάποιο πρόβλημα, μαθαίνουν να συνεργάζονται, συναρμολογώντας τροχαλίες, γρανάζια, ρόδες, άξονες κ.λπ. Κάθε μάθημα έχει το φύλο εργασίας του με οδηγίες κατασκευής και ερωτήσεις αξιολόγησης. Ακολουθώντας το αναλυτικό φύλλο εργασίας κατανοούν όλα τα φυσικά μεγέθη της Μηχανικής (ταχύτητα, δύναμη, ροπή, τριβή, έργο κ.λπ.) διασκεδάζοντας. Τα αναλυτικά φύλλα εργασίας που συνοδεύουν κάθε μάθημα επιτρέπουν στο παιδί μέσω αντιστοίχισης να επαληθεύσει αυτά που έμαθε.

Πρόγραμμα δεκαέξι μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις (4) ενότητες των τεσσάρων (4) μαθημάτων.

Νέοι Μηχανικοί Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Νέος Μηχανικός Οχήματα

  26,00 € (πλέον ΦΠΑ) 407330

  Με το εκπαιδευτικό πακέτο Νέος Μηχανικός Οχήματα το παιδί μπορεί να κατασκευάσει θαλάσσια οχήματα, επίγεια και εναέρια οχήματα και να τα…

 • Απλές Μηχανές

  50,00 € (πλέον ΦΠΑ) 709689

  Με το πακέτο Απλές Μηχανές οι μαθητές θα διδαχθούν πώς χρησιμοποιούνται οι απλές μηχανές στην καθημερινότητά μας.

 • Απλές Μηχανές για Νέους Μηχανικούς

  144,90 € (πλέον ΦΠΑ) 709656

  Το πακέτο Απλές Μηχανές για Νέους Μηχανικούς  περιλαμβάνει όλα τα δομικά στοιχεία που χρειάζονται για τη διδασκαλία μαθητών των πρώτων τάξεων…

 • BuildToExpress Βασικό Πακέτο

  38,90 € (πλέον ΦΠΑ) 745110

  Τα παιδιά έχουν ένα σωρό θεωρίες για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αυτό που δεν έχουν πάντα, είναι η ικανότητα…