Εκπαιδευτικές προτάσεις

Εκπαιδευτική πρόταση με Beebot

444444uyy

STEMath «Παίζω και καταλαβαίνω»

ekpaid2

Tech – Math «Κατασκευάζω και Ανακαλύπτω»

par_techmath-1024x767

Νέοι Μηχανικοί

par_lili-1024x767

LEt's GO STEM

par_letsgo-1024x767

Εκπαιδευτική Ρομποτική με WeDo 2.0

legowedo2_stem par

LEGO WeDo Scratch

par_scratch-1024x767

Arduino Scratch

par_ard-1024x767

Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms

par_mind-1024x767

Microscience

par_mic-1024x767