Υλικό για Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής Λυκείου

Για την Γ’ Λυκείου:

Προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής Γ’ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Πειράματα:

    • a) Συμβολή κυμάτων με λεκάνη κυματισμών
    • b) Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας
  1. Μέτρηση άγνωστης συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης στον παλμογράφο
  2. Μελέτη στάσιμων κυμάτων σε σωλήνα και προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα
  3. Προσδιορισμός ροπής αδράνειας κυλίνδρου που ολισθαίνει σε πλάγιο επίπεδο
  4. Μελέτη της ελαστικής και μη ελαστικής κρούσης
  5. Έλεγχος (επιβεβαίωση) της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας με ανακύκλωση

Σχετικός σύνδεσμος: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-C108

Πειράματα

1a. Συμβολή κυμάτων με λεκάνη κυματισμών

1b. Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

2. Μέτρηση άγνωστης συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης στον παλμογράφο

3. Μελέτη στάσιμων κυμάτων σε σωλήνα και προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

4. Προσδιορισμός ροπής αδράνειας κυλίνδρου που ολισθαίνει σε πλάγιο επίπεδο

5. Μελέτη της ελαστικής και μη ελαστικής κρούσης

6. Έλεγχος (επιβεβαίωση) της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας με ανακύκλωση

Όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό