Ζητείται Web Developer

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε PHP, CSS και Javascript καθώς και βάσεων δεδομένων SQL/MySQL.
 • Εμπειρία με Wordpress – Woocommerce
 • Τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Αναπτυγμένη επικοινωνιακή και αναλυτική ικανότητα.
 • Ικανότητα διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργικότητα.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Δημιουργία Ομίλων STEM με TechCard

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TechCard διαθέτει ένα απλό σύστημα κατασκευής, σχεδιασμένο ειδικά για τη διδασκαλία επιστήμης και τεχνολογίας για μαθητές Πρωτοβάθμιας, αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το μάθημα­ της Τε­χνολογίας είναι προσανατολισμένο στο πλαίσιο της  τεχνολογικής εκπαίδευσης. Για τη διδασ­καλία του μαθήματος αυτού επιλέχθηκαν μέθοδοι διδασκαλίας, που εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, θέτουν ένα σύνολο από ευρύτερους στόχους. Χαρακτηριστικό των μεθόδων είναι ότι δεν στοχεύουν στην απλή μετάδοση μιας συγκεκριμένης ποσότητας γνώσεων (διδακτέα ύλη). Αντίθετα εμπλέκουν τους μαθητές σε ένα σύνολο από δραστηριότητες, με πολλά οφέλη.

Ειδικά για τη πρώτη τάξη του Γυμνασίου η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας, προσαρμοσμένη στη μέθοδο “μαθαίνω μέσα από τη πράξη”, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών του που σχετίζονται με:

 • Θεωρητ­ική μελέτη
 • Πραγματοποίηση κατασκευής
 • Δημιουργία γραπτής εργασίας
 • Παρουσίαση της εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας απλά υλικά (άξονες, ρόδες, γρανάζια, μοχλούς, συνδέσμους) και έχοντας σαν βάση δόμησης το ειδικό χαρτόνι TechCard, κατασκευάζουν και εξερευνούν τον τρόπο λειτουργίας σε μηχανικά συστήματα, αρχιτεκτονικές κατασκευές, ηλεκτρικά κυκλώματα όπως: γερανογέφυρες, ανελκυστήρες, τελεφερίκ, ρομποτικούς βραχίονες, αυτοκίνητα, αναβατόρια κ.α.

Καθ’ όλη τη διαδικασία του προγράμματος εκπαίδευσης, υπάρχει διαβάθμιση, τόσο στη διδασκαλία, όσο και στη δυσκολία των κατασκευών. Στα πρώτα μαθήματα, οι μαθητές ξεκινούν κατασκευάζοντας μοντέλα χωρίς κίνηση, στη συνέχεια κατασκευάζουν μοντέλα όπου θα δώσουν κίνηση είτε μέσω αεροπνευματικών είτε μέσω μπαταρίας και μοτέρ. Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές θα δημιουργήσουν πιο σύνθετα μοντέλα και θα κατανοήσουν τους αυτοματισμούς.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Τα TechCard μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. Τα TechCard έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη χρήση στα σχολεία για τη διδασκαλία του σχεδίου, της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Το πρόγραμμα STEM με TechCard έχει ήδη εισαχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Δημοτικού όλων των Αρσακείων.

Επίσης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατασκευών με TechCard πραγματοποιεί η Γερμανική Σχολή, το οποίο υλοποιείται σε ομίλους τεχνολογίας.

Οι πρόσφατα σχεδιασμένες εξαρτήσεις είναι πρόγραμμα σπουδών  που στρέφεται και επιτρέπει στους μαθητές να κερδίσουν μια εμπράγματη και βιωματική κατανόηση για το πώς λειτουργούν οι σημαντικοί απλοί μηχανισμοί και οι δομές. Αυτοί οι απλοί μηχανισμοί και δομικές μορφές είναι η βάση του “χτισμένου” περιβάλλοντός μας αλλά και ολόκληρος ο μηχανικός κόσμος γύρω από μας.

Τα στοιχεία TechCard γίνονται από την υψηλής ποιότητας κάρτα TechCard, διαθέτουν προ-διάτρηση και “τσάκιση” για γρήγορες κατασκευές ακριβείας. Τα στοιχεία καρτών τροποποιούνται εύκολα για να δημιουργήσουν ατελείωτες δυνατότητες κατασκευής. Η κατασκευή με TechCard επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν το πώς η πραγματική εργασία δομών ως απόδοση του υλικού αντανακλά τον πραγματικό κόσμο ακριβέστερα.

Οι μαθητές θα κατανοήσουν βιωματικά την κατασκευή και λειτουργία των απλών μηχανών (τροχοί & άξονες, τροχαλία, σφήνα, μοχλός, κεκλιμένο επίπεδο, βίδα)

Η παιδαγωγική μέθοδος που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα  προβλέπει την εργασία των μαθητών σε ομάδες ελεύθερης επιλογής έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στην ομάδα παιδιά από διαφορετικά τμήματα και από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα (σημαντικό και για τα τμήματα ένταξης) με σκοπό την σύγκλιση και την ενσωμάτωση με ομαλό τρόπο μέσω μιας ευχάριστης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα οφέλη από την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος “TechCard” στο σχολείο είναι πάρα πολλά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Ανάπτυξη χειριστικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη κατασκευαστικών δεξιοτήτων
 • Προώθηση τεχνολογικού αλφαβητισμού
 • Προώθηση συνεργατικής μάθησης
 • Προώθηση μοντέλου “Hands-On-Activities”
 • Κίνητρα για μάθηση σε άλλους τομείς θετικών επιστημών λόγω του διαθεματικού χαρακτήρα του

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TechCard δίνει την δυνατότητα στα παιδιά, αφού ολοκληρώσουν την κατασκευή τους να την παίρνουν  σπίτι τους.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών που ευνοούν και προάγουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την ανακαλυπτική διαδικασία και την επίλυση πραγματικού προβλήματος με στρατηγικές που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές χρησιμοποιώντας την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους μαθητές αφενός να εργαστούν σε ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, του οποίου η εφαρμογή επιδιώκεται γενικά στις εκπαιδευτικές δράσεις ενώ αφετέρου εργάζονται σε προβλήματα που τους παρουσιάζονται στην πραγματική τους ζωή.

Κάθε κατασκευή με TechCard είναι ένα ταξίδι μέσα από την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά και την Τέχνη.

TechCard Κιτ Τάξης

Μεγάλη ποικιλία σε ατομικές κατασκευές TechCard

  TechCard Γέφυρα
  TechCard Γέφυρα

  TechCard Γέφυρα

  6,05 (πλέον ΦΠΑ)
  410115

  Η TechCard Γέφυρα είναι ένα απλό αλλά ρεαλιστικό μοντέλο που ενσωματώνει ένα περιστροφικό σύνδεσμο (άρθρωση) και το σύστημα μανιβέλα, σχοινί, περιέλιξη για να λειτουργήσει τη γέφυρα.

  TechCard Φίδι
  TechCard Φίδι

  TechCard Φίδι

  4,84 (πλέον ΦΠΑ)
  410116

  Το TechCard Φίδι διαθέτει ένα μηχανισμό σύνδεσης που επεκτείνει το φίδι και το κλείνει το σαγόνι του για να δαγκώσει !! Προσέξτε!

  TechCard Ζυγαριά
  TechCard Ζυγαριά

  TechCard Ζυγαριά

  6,05 (πλέον ΦΠΑ)
  410117

  Η TechCard Ζυγαριά είναι ένα λειτουργικό μοντέλο ζυγού για σύγκριση βάρους ή μάζας διαφορετικών αντικειμένων.

  TechCard Merry Go Round
  TechCard Merry Go Round

  TechCard Merry Go Round

  6,45 (πλέον ΦΠΑ)
  410118

  Το TechCard Merry Go Round είναι μία κατασκευή όπου λειτουργεί με μία μανιβέλα και δείχνει απλούς μηχανισμούς σε λειτουργία !

  TechCard Spiral Toy
  TechCard Spiral Toy

  TechCard Spiral Toy

  4,84 (πλέον ΦΠΑ)
  410119

  Το TechCard Spiral Toy διαθέτει μια άτρακτο που περιστρέφει ένα απλό σύστημα «κινητήριας δύναμης λόγω τριβής» που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως τα γρανάζια.

  TechCard Αυτοκίνητο Dragster
  TechCard Αυτοκίνητο Dragster

  TechCard Αυτοκίνητο Dragster

  6,05 (πλέον ΦΠΑ)
  410120

  Το TechCard Αυτοκίνητο Dragster είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται με λάστιχο που θα σας εντυπωσιάσει. Είναι έτοιμο για αγώνες !!

  TechCard Φορτηγό Ανατροπή
  TechCard Φορτηγό Ανατροπή

  TechCard Φορτηγό Ανατροπή

  6,45 (πλέον ΦΠΑ)
  410121

  Το TechCard Φορτηγό Ανατροπή διαθέτει ένα απλό πνευματικό σύστημα που ελέγχει την ανύψωση και το χαμήλωμα του πίσω μέρος του φορτηγού (ανατροπή).

  TechCard Ανεμόμυλος
  TechCard Ανεμόμυλος

  TechCard Ανεμόμυλος

  6,05 (πλέον ΦΠΑ)
  410123

  Ο TechCard Ανεμόμυλος διαθέτει φτερωτές για να περιστρέφεται ο ανεμόμυλος με την βοήθεια του αέρα ή ενός μικρού ανεμιστήρα

Αναλώσιμα TechCard

TechCard Spare Parts

Πρόταση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με Arduino Grove

Ο προγραμματισμός και η χρήση αυτοματισμών στην τάξη γίνεται απλός με τη χρήση των συνδέσεων grove. Απλά συνδέστε τους αισθητήρες και τα λοιπά περιφερειακά που απαιτεί το project και ξεκινήστε να προγραμματίζετε!

arduino-grove

Οι συνδέσεις των αισθητήρων και των κινητήρων γίνονται πάνω σε μια ασπίδα grove η οποία εφαρμόζει άψογα στο Arduino Uno και δεν απαιτεί καμία επιπλέον τροφοδοσία. Αλλάξτε τα περιφερειακά σας όσο συχνά θέλετε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς να ανησυχείτε για βραχυκυκλώματα και αστοχίες υλικού!

scratch-grove

Η δυνατότητα προγραμματισμού της πλατφόρμας Grove με το Scratch, δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν αρχές προγραμματισμού σε ένα οικείο περιβάλλον, με το οποίο τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

grove-no-breadboard

Αξιοποιήστε τη διδακτική ώρα χωρίς να χάνετε χρόνο με τη σύνδεση καλωδίων, αντιστάσεων και λοιπών περιφερειακών στο breadboard και μειώστε το χρόνο της υλοποίησης και εκσφαλμάτωσης που αφορά στο υλικό!

Ο πιο γρήγορος τρόπος ενσωμάτωσης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο μάθημα της Πληροφορικής!

 Ο πιο γρήγορος τρόπος ενσωμάτωσης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο μάθημα της Πληροφορικής!

Εκπαιδευτικό υλικό

  Arduino Grove Starter kit

  65,11 (πλέον ΦΠΑ)
  721109

  Πραγματοποιήστε τις ιδέες σας και υλοποιήστε τα projects σας με το πακέτο γρήγορης προτυποποίησης Arduino Grove Starter kit.

  Grove Chainable RGB LED
  Grove Chainable RGB LED

  Grove Chainable RGB LED

  4,41 (πλέον ΦΠΑ)
  723140

  Θέλετε να προσθέστε χρώμα στα ηλεκτρονικά projects σας και δεν ξέρετε ποιο να διαλέξετε; Το Grove Chainable RGB LED είναι φτιαγμένο για εσάς!

Φυσικές Επιστήμες Ε’ & Στ’ Τάξης Δημοτικού

Εκπαιδευτικά Πακέτα Φυσικών Επιστημών για την Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού από τη Διερευνητική Μάθηση!

Οι φυσικές επιστήμες αποτελούν έναν βασικό τομέα της εκπαίδευσης όπου οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τον κόσμο εξερευνώντας το περιβάλλον γύρω τους, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συσκευές στην καθημερινή ζωή, πώς συμπεριφέρονται τα ζώα, πώς αναπτύσσονται τα φυτά, πώς λειτουργεί το σώμα μας και πολλά άλλα.

Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τις επιστημονικές έννοιες σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να τις χειριστούν και να τις επεξεργαστούν με άνεση, είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουν δημιουργικά, να κατασκευάσουν πράγματα, να πειραματιστούν με απλά υλικά, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και τον δάσκαλο ώστε να εξοικειωθούν και να αποβάλλουν τυχόν φόβους και να μάθουν βιωματικά.

Με την σκέψη μας στο δάσκαλο, τον μαθητή και την εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει και ακολουθώντας το πνεύμα των βιβλίων των “φυσικών” της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του δημοτικού έχουμε δημιουργήσει και σας προτείνουμε εκπαιδευτικά πακέτα που καλύπτουν όλη την ύλη των φυσικών επιστημών με υλικά για όλους τους μαθητές της τάξης.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα περιλαμβάνουν υλικά για 6 ομάδες μαθητών, ώστε τα πειράματα να μπορούν να πραγματοποιηθούν από όλους τους μαθητές μιας τάξης. Επιπλέον περιλαμβάνουν υλικά για χρήση από τον δάσκαλο σε όσα παραδείγματα χρειάζεται να γίνει επίδειξη. Είναι σχεδιασμένα με προσεκτική επιλογή των υλικών ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των βιβλίων και να βοηθούν στην απρόσκοπτη πραγματοποίηση των πειραμάτων και εργασιών.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

• Ενέργεια και θερμότητα (για Ε’ και ΣΤ’)

• Ηλεκτρισμός και ηλεκτρομαγνητισμός (για Ε’ και ΣΤ’)

• Φως και ήχος (για Ε’ και ΣΤ’)

• Μηχανική (για Ε’)

• Χημεία (για Ε’ και ΣΤ’)

• Ανθρώπινα συστήματα (για ΣΤ’)

• Πεπτικό σύστημα (για Ε’)

• Υλικά σώματα (για Ε’)

• Φυτά – Ζώα – Οικοσυστήματα (για ΣΤ’)

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά πακέτα είναι σημαντικά και απόλυτα προσαρμοσμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία και το ωράριο της τάξης.

• Έχετε συγκεντρωμένα όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε.

• Δουλεύουν όλοι οι μαθητές της τάξης με βάση τα τετράδια εργασιών.

• Κάθε κουτί καλύπτει πλήρως την θεματική ενότητα που περιγράφεται.

• Δεν χρειάζεται ειδικός χώρος (εργαστήριο) αφού τα πειράματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη.

• Είναι πρακτικά στην μεταφορά και στην αποθήκευση.

Πακέτα Φυσικών Επιστημών Ε' & Στ' Δημοτικού

  Πακέτο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο Τάξης

  125,40 (πλέον ΦΠΑ)
  900601

  To Πακέτο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Πακέτο Τάξης

  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Πακέτο Τάξης

  100,00 (πλέον ΦΠΑ)
  900602

  To Πακέτο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

  ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο Τάξης

  ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο Τάξης

  135,40 (πλέον ΦΠΑ)
  900603

  To Πακέτο ΦΩΣ ΗΧΟΣ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

  ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο Τάξης

  ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο Τάξης

  121,40 (πλέον ΦΠΑ)
  900604

  To Πακέτο ΜΗΧΑΝΙΚΗ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

  ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο Τάξης

  ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο Τάξης

  135,40 (πλέον ΦΠΑ)
  900605

  To Πακέτο ΧΗΜΕΙΑ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

  135,40 (πλέον ΦΠΑ)
  900606

  To Πακέτο ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αφορά την ΣΤ’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

  ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πακέτο Τάξης

  121,40 (πλέον ΦΠΑ)
  900607

  To Πακέτο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

  ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

  ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

  100,00 (πλέον ΦΠΑ)
  900608

  To Πακέτο ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

  ΦΥΤΑ ΖΩΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

  ΦΥΤΑ ΖΩΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

  135,40 (πλέον ΦΠΑ)
  900609

  To Πακέτο ΦΥΤΑ ΖΩΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αφορά την ΣΤ’ Δημοτικού.
  Περιέχει όλα τα απαιραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Εκπαιδευτική πρόταση με Beebot

Πρόταση για την διδασκαλία των Η/Υ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδασκαλία μέσω προγραμματιζόμενου ρομπότ δαπέδου

H LOGO (ΛΟΓΟΣ) είναι, εκπαιδευτικά, η καλύτερη γλώσσα προγραμματισμού προκειμένου ένας μαθητής να επικοινωνήσει με τον Η/Υ του. Οι κύριοι λόγοι που καθιστούν απαραίτητο το γεγονός ένας μαθητής να μαθαίνει από μικρή ηλικία τους τρόπους «επικοινωνίας με τις μηχανές» είναι τρεις:

Πρώτον γιατί είναι απαίτηση της τεχνολογικής εποχής στην οποία ζούμε, δεύτερον γιατί ο αλγοριθμικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων είναι ο βασικότερος τρόπος επίλυσης, ανεξάρτητα με το αν το υποκείμενο που προσπαθεί να τα επιλύσει τα προβλήματα είναι άνθρωπος ή Η/Υ άρα οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν στη λύση προβλημάτων με αλγοριθμικό τρόπο και τρίτον γιατί η επίλυση ενός προβλήματος μέσα από μια επικοινωνία/διάλογο με τον Η/Υ είναι κάτι που έχει νόημα και αντίκτυπο στην πραγματική ζωή του μαθητή (είναι κάτι που σίγουρα θα το συναντήσει στη ζωή του).

Όμως εμφανίζονται αντικειμενικά προβλήματα στη χρήση της συγκεκριμένης γλώσσας όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ή μαθητές δημοτικού (Α’ , Β’ τάξης δημοτικού) αφού δεν είναι εξοικειωμένοι με τον Η/Υ, δεν καταλαβαίνουν τον σκοπό για τον οποίο προγραμματίζουν και κυρίως γιατί ο αντικειμενικός στόχος δεν είναι η εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού (της LOGO) αλλά η χρήση των τεχνικών της, στην διδασκαλία άλλων μαθημάτων όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα, κλπ.

Τα προγραμματιζόμενα ρομπότ δαπέδου και είναι ειδικά κατασκευασμένα ρομπότ για να χρησιμοποιούνται ακόμη και από μαθητές προσχολικής ηλικίας, αλλά κυρίως των πρώτων τάξεων Δημοτικού. Ο προγραμματισμός τους γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω τους (On-board) και μπορούν να προγραμματιστούν για να κινούνται με ακρίβεια στο χώρο όπως ακριβώς κάνει η «χελώνα» της LOGO στον Η/Υ.

beebot instructions

Tα ρομπότ αυτά έχουν, συνήθως, ένα φιλικό και ευχάριστο σχεδιασμό που ικανοποιεί τους μαθητές (και τους εκπαιδευτικούς)! Κινούνται σε λείες επίπεδες και ελαφρά επικλινείς επιφάνειες διαφόρων υλικών όπως: χαρτί, μουσαμά, τσιμέντο, πλακάκι, ξύλο, πλαστικό, χαλί.

beebot screen1

Επιπροσθέτως υπάρχει και εφαρμογή (λογισμικό) για το BeeBot για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι μαθητές μπορούν μέσα από το περιβάλλον του υπολογιστή να οδηγήσουν (προγραμματίσουν) το BeeBot να εκτελέσει μια διαδρομή πάνω στην πίστα της επιλογής τους.

beebot screen3

Το BeeBot μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαθεματικά. Μπορείτε να κάνετε πρόσθεση και αφαίρεση με το BeeBot.

en_beebot

Μπορείτε να κάνετε Αγγλικά με το BeeBot.

beebot screen2

Επίσης μπορούν να κατασκευάσουν δικές τους πίστες (πλαίσια δραστηριοτήτων) ή ακόμα και να μορφοποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να μορφοποιήσει την παραπάνω πίστα με διάφορα εμπόδια έτσι ώστε ο μαθητής να φτάσει στο κρυμμένο θησαυρό (στο «Χ») μόνο από εκείνη τη διαδρομή που του έχει επιτρέψει ο εκπαιδευτικός του.

beebot screen4

Μπορείτε να κάνετε κυκλοφοριακή αγωγή με το BeeBot.

bee-bot-2-farmyard

Μπορείτε να μάθετε για τα ζώα και τη φύση παίζοντας με το Beebot.

Είναι φανερό ότι το BeeBot μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο δημοτικό. Επίσης μπορεί να αποτελέσει ένα διασκεδαστικό εργαλείο επανάληψης της ύλης ή ακόμα και σαν εργαλείο αξιολόγηση κατανόησης της ύλης. Μέσα από το παιχνίδι με το BeeBot οι μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν μέσα από τη χρήση του BeeBot, αλλά εισάγονται και στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές προγραμματισμού. Μαθαίνουν δηλαδή να σκέφτονται με λογικά βήματα (βήμα – βήμα) για το πώς θα επιλύσουν το κάθε πρόβλημα που τους βάζει ο εκπαιδευτικός.

Και όλα αυτά μέσα από το BeeBot που ο μαθητής το εκλαμβάνει πιο πολύ σαν παιχνίδι…

Σχετικά εκπαιδευτικά υλικά

  BeeBot
  Sale!

  BeeBot

  69,35 (πλέον ΦΠΑ)
  444444

  BeeBot, η “έξυπνη μέλισσα”

  BlueBot
  BlueBot

  BlueBot

  105,00 (πλέον ΦΠΑ)
  444456

  Το BlueBot σας επιτρέπει να σχεδιάσετε τον αλγόριθμό σας στην οθόνη της συσκευής σας και στείλτε το ασύρματα μέσω Bluetooth για να τον εκτελέσει άμεσα μπροστά στα μάτια σας!

  ProBot

  129,90 (πλέον ΦΠΑ)
  444448

  Το ProBot αποτελεί την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του BeeBot, επιτρέποντας πιο σύνθετο προγραμματισμό.

Back To Preschool

Το καλύτερο ξεκίνημα είναι με παιχνίδι! Προετοιμάστε τους μικρούς σας μαθητές για το ξεκίνημα του νηπιαγωγείου χαρίζοντας τους εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους και θα εξάψουν τη φαντασία τους δίνοντας τους παράλληλα γνωστικά εφόδια!

Μέσα από μεγάλη ποικιλία προϊόντων μπορείτε να επιλέξετε αυτό που είναι κατάλληλο για το παιδί σας με βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του και να του δώσετε μια ώθηση προς τη διερεύνηση του κόσμου που το περιβάλλει!

Στο e-shop της εταιρείας μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων για όλες τις μαθησιακές απαιτήσεις στις θετικές επιστήμες.

Για προσχολική ηλικία

  BeeBot
  Sale!

  BeeBot

  69,35 (πλέον ΦΠΑ)
  444444

  BeeBot, η “έξυπνη μέλισσα”

  902835

  Ας Προγραμματίσουμε!

  43,55 (πλέον ΦΠΑ)
  902835

  Εισάγετε τα παιδιά στην εκπαίδευση STEM με αυτό το κιναισθητικό παιχνίδι!

  Snap n Learn Counting Cows

  24,90 (πλέον ΦΠΑ)
  906707

  Συνδέστε και αποσυνδέστε τα δύο μέρη της αγελάδας εύκολα και κάντε τη μάθηση, διασκέδαση. Ενθαρρύνετε τα μικρά παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες μάθησης γρήγορα με αυτές τις πολύχρωμες πλαστικές αγελάδες δύο τεμαχίων. Το σετ περιλαμβάνει 10 κεφαλές αγελάδων, 10 ουρές αγελάδων σε εύχρηστο κουτί αποθήκευσης.

  Ράβδοι Cuisenaire Για Το Νηπιαγωγείο

  27,82 (πλέον ΦΠΑ)
  107478

  Ενισχύστε τις βασικές μαθηματικές δεξιότητες και βοηθήστε τους μαθητές να ανταποκριθούν στις απλές και βασικές απαιτήσεις των μαθηματικών.

  Ζυγαριά Αριθμών

  Ζυγαριά Αριθμών Τάξης

  21,90 (πλέον ΦΠΑ)
  101603

  Θεμελιώστε τις βάσεις της αριθμητικής! Τα παιδιά θα μάθουν τους αριθμούς και την έννοια της ισοδυναμίας μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία!

  STEM Force Motion Activity Set

  STEM Force Motion Activity Set

  35,00 (πλέον ΦΠΑ)
  942822

  Αυτό το πακέτο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εισάγει και να εμπνεύσει παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά.

UARO Πρόταση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Προσχολική Αγωγή & Α’-Β’ Δημοτικού

Interactive Coding Robot UARO

Το UARO είναι ένα καινοτόμο προϊόν που συνδυάζει
την ανακαλυπτική μάθηση με τον προγραμματισμό και τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης.

Μέσα από το νέο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδεικνύονται όλοι οι πυλώνες της πλέον διαδεδομένης για τις θετικές της επιδράσεις μεθοδολογίας  STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Συναρμολογώ Κατασκευάζω Μαθαίνω

Είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται από παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και Α’ & Β’ Δημοτικού, για να μπορούν με ευκολία να κατασκευάζουν λειτουργικά μοντέλα μηχανικών κατασκευών που προάγουν τη λεπτή κινητικότητα τους ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τον συντονισμό της σκέψης τους.

Καλωσήρθατε στον διαδραστικό κόσμο του προγραμματισμού

Ο προγραμματισμός σας φαίνεται δύσκολος και πολύπλοκος;

Τα παιδιά ξεκινώντας από την βήμα-βήμα κατασκευή του μοντέλου (μέσα από την υποστήριξη εικόνων) και φτάνοντας μέχρι τον προγραμματισμό του (χρησιμοποιώντας την πλακέτα και τα ειδικά μπλοκ κωδικοποίησης, που κάνουν τον προγραμματισμό να μοιάζει με παιχνίδι) θα αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Κάποιες από αυτές είναι η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, η αντίληψη-παρατηρητικότητα που συναντάται στην εύρεση και τη διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού καθώς και η συνεργατικότητα.

Προγραμματίζω Παίζοντας

Μέσα από ενδιαφέρουσες και ευχάριστες δραστηριότητες, το παιδί, έρχεται σε επαφή με αυθεντικά προβλήματα, αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο της μαθησιακής διαδικασίας, ανακαλύπτει έννοιες των φυσικών επιστημών και εφοδιάζεται με δεξιότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα.

Curriculum

Η Εκπαιδευτική Πρόταση UARO ξεκινάει από το πρώτο επίπεδο (STEP 1) με το οποίο τα παιδιά θα μάθουν να συναρμολογούν ένα ρομπότ βήμα – βήμα χρησιμοποιώντας πλαίσια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, ενώνοντας τα με βίδες και μπουλόνια και προσθέτοντας μοτέρ και ρόδες που θα του δώσουν κίνηση. Έτσι θα μάθουν να ακολουθούν οδηγίες, να τις εφαρμόζουν, να κάνουν δοκιμές, να επιλύουν ένα πρόβλημα και να σκέφτονται νέους τρόπους κατασκευής.

Θα κατασκευάσουν συνολικά 12 μοντέλα.

Τα παιδιά αφού εξοικειωθούν με τη συναρμολόγηση και δώσουν στην κατασκευή τους κίνηση με τα μοτέρ και φως με τα LED (Επίπεδο 1), μπορούν να προχωρήσουν στο Επίπεδο 2,  δίνοντας κίνηση στο ρομπότ τους από απόσταση με το τηλεχειριστήριο και να κατανοήσουν τη χρήση των αισθητήρων.

Θα κατασκευάσουν συνολικά 12 νέα μοντέλα τα οποία μπορούν να τα κινήσουν με τηλεχειριστήριο.

Για την κατασκευή των μοντέλων είναι απαραίτητο το Πρώτο Επίπεδο του UARO (STEP 1).

Στο Επίπεδο 3 τα παιδιά θα μάθουν να προγραμματίζουν το ρομπότ τους τοποθετώντας τα πλακίδια με τις εντολές πάνω στην πλακέτα κωδικοποίησης, με τη σειρά που θέλουν να τις εκτελέσει το ρομπότ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά θα προσεγγίσουν την αλγοριθμική σκέψη και θα αναπτύξουν λογική ακολουθία και δημιουργική σκέψη.

Θα κατασκευάσουν συνολικά 12 νέα μοντέλα τα οποία μπορούν να τα κινήσουν είτε με τηλεχειριστήριο είτε χρησιμοποιώντας την πλακέτα και τα ειδικά μπλοκ κωδικοποίησης.

Για την κατασκευή των μοντέλων και για τον τηλεχειρισμό είναι απαραίτητο το Πρώτο & Δεύτερο Επίπεδο του UARO (STEP 1 & STEP 2).

Πρόγραμμα Επιπέδων Εκπαίδευσης με UARO

Back To School

Χαρίστε στα παιδιά αναγκαία "εργαλεία" μάθησης για τη βιωματική κατανόηση μαθηματικών εννοιών, ξεκινώντας το σχολείο με χαρά!

Η Διερευνητική Μάθηση σας προτείνει μια σειρά από εκπαιδευτικά προϊόντα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε κάθε είδους δραστηριότητα πρέπει να είναι κατάλληλο, ποιοτικό και να διευκολύνει στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων με αποτελεσματικό, αλλά και ψυχαγωγικό τρόπο. Επίσης, θα πρέπει να είναι ελκυστικό για τα παιδιά, είτε για να συμμετέχουν με περισσότερη ευχαρίστηση στις δραστηριότητες, είτε για να επιλέγουν να παίζουν με αυτό την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού.

Στο e-shop της εταιρείας μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων για όλες τις μαθησιακές απαιτήσεις στις θετικές επιστήμες.

Για μαθητές Δημοτικού

  Άβακας Τάξης 3x20
  Άβακας Τάξης 3x20

  Άβακας Τάξης 3×20

  9,90 (πλέον ΦΠΑ)
  118305

  Άβακας Τάξης 3×20.
  Έχει 3 στήλες (διαφορετικά χρώματα) από 20 χάντρες για το προσδιορισμό μονάδων, δεκάδων και εκατοντάδων.
  Διαστάσεις: 30×15 cm

  Αριθμητήριο Μαθητή
  Αριθμητήριο Μαθητή

  Αριθμητήριο Μαθητή

  5,40 (πλέον ΦΠΑ)
  102033

  Αριθμητήριο μαθητή, με ξύλινο πλαίσιο, 10 μεταλλικές ράβδους και 100 ξύλινες χάντρες δυο χρωμάτων (50 κόκκινες, 50 λευκές). Οι μαθητές το τοποθετούν σε πλάγια ή οριζόντια (όρθια) θέση.
  Διαστάσεις: 17 x 26 cm

  Αλληλοσυνδεόμενοι Κύβοι 2cm Κύβοι Unifix
  Gigo Αλληλοσυνδεόμενοι Κύβοι 2cm Κύβοι

  Gigo Αλληλοσυνδεόμενοι Κύβοι 2cm Κύβοι

  12,90 (πλέον ΦΠΑ)
  101017

  Οι Gigo Αλληλοσυνδεόμενοι Κύβοι είναι χρωματιστοί, αλληλοσυνδεόμενοι (μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με 5 έδρες-ενώσεις ) και εισάγουν τα παιδιά σε μαθηματικές έννοιες όπως δημιουργία μοτίβων, αρίθμηση, πρόσθεση/αφαίρεση, πληθικότητα, πολλαπλασιασμός/διαίρεση, μετρήσεις.

LEGO Education WeDo 2.0 vs LEGO Boost

Τον Αύγουστο του 2017 η LEGO κυκλοφόρησε το κιτ LEGO Boost για παιδιά 7 έως 12 ετών. Αποτελεί τη “Retail” ή οικιακή έκδοση του LEGO Education WeDo 2.0, της δημοφιλούς πλατφόρμας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής παρέχοντας μια διαφορετική προσέγγιση στην προγραμματιστική διαδικασία

Διαφορές Boost από το WeDo 2.0

 • 6 μοντέλα
 • Μοτέρ και Αισθητήρας Απόστασης / Χρώματος
 • Προγραμματισμός μόνο μέσω tablet
 • Απλό κουτί από χαρτόνι
 • Περισσότερα από 30 μοντέλα
 • Μοτέρ και Αισθητήρες Απόστασης και Κλίσης
 • Προγραμματισμός μέσω Η/Υ και tablet
 • Συμβατότητα με Scratch
 • Κουτί αποθήκευσης με δίσκο διαλογής
[lee_products style="carousel" number="0" columns_number="4" cat="652" is_ajax="yes"]