Εκπαιδευτική Ρομποτική με WeDo

Το εκπαιδευτικό πακέτο LEGO WeDo™ φιλοδοξεί να εισάγει  τους μαθητές του δημοτικού σχολείου στην Εκπαιδευτική Ρομποτική.
Το υλικό έχει σχεδιαστεί για τους μαθητές στο δημοτικό σχολείο, ιδιαίτερα για  μαθητές 6 έως 12 ετών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δουλεύοντας σε ζευγάρια ή ομάδες, οι μαθητές από επτά ετών και άνω κατανοούν κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας τα μοντέλα.

Τι είναι;
Το εκπαιδευτικό πακέτο LEGO  WeDo™  επιτρέπει στους μαθητές να εργαστούν ως νέοι επιστήμονες, μηχανικοί, μαθηματικοί και δημιουργικοί συγγραφείς, παρέχοντάς τους τις ρυθμίσεις, τα εργαλεία και την ανάληψη καθηκόντων για την ολοκλήρωση των project, την βιωματική κατανόηση διαθεματικών εννοιών.

Τα παιδιά του Δημοτικού κατασκευάζουν με δομικά στοιχεία (τουβλάκια) μηχανικές κατασκευές που μπορούν να αποτελέσουν τους ήρωες της δικής τους φανταστικής περιπέτειας, επιλύοντας όμως ταυτόχρονα πραγματικά προβλήματα από το φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Μαθαίνουν πως μπορούν να δώσουν «ζωή- κίνηση» στις κατασκευές τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αποκτώντας δεξιότητες προγραμματισμού, engineering (σχεδιασμός και κατασκευή) και επίλυσης προβλημάτων (problem solving).

Ακόμα και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, οι μαθητές έχουν ήδη εξοικειωθεί με την χρήση και τις λειτουργίες ενός Η/Υ. Με τη χρήση όμως του LEGO  WeDo™  οι μαθητές μπορούν να αναλύουν, κατανοούν και τελικά να κατασκευάζουν την λύση ενός προβλήματος μέσω του Η/Υ.

Επίσης, οι μαθητές βρίσκονται σε επίπεδο που μπορούν να κατανοήσουν τις περισσότερες δομές προγραμματισμού (αναμονής, επανάληψης, διακοπής) και να χρησιμοποιήσουν τις δομές αυτές για την επίλυση προβλημάτων μέσω του Η/Υ (π.χ. δημιουργία ενός προγράμματος που κάνει διαίρεση ή πολλαπλασιασμό). Υπάρχουν όμως περιορισμοί στα είδη της γλώσσας προγραμματισμού μέσω της οποίας οι μαθητές θα μπορέσουν να προγραμματίσουν έναν επεξεργαστή ή τον Η/Υ τους, αφού οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι στην συγγραφή προγραμμάτων και βέβαια είναι αδύνατο να μάθουν να προγραμματίζουν με κάποια από τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (C, C++, java κλπ).

Παρόλα αυτά υπάρχουν ειδικά περιβάλλοντα προγραμματισμού ειδικά προσαρμοσμένα ώστε να μπορούν μαθητές αυτών των ηλικιών να συνθέτουν τα δικά τους προγράμματα προκειμένου να ορίσουν συμπεριφορές σε μηχανικές συσκευές που κατασκευάζουν οι ίδιοι. Μια κλασσική εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι ο συνδυασμός του εκπαιδευτικού υλικού LEGO WeDo και του αντίστοιχου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Το προγραμματιστικό περιβάλλον διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού, η οποία καθιστά πιο προσιτό τον προγραμματισμό στα παιδιά (από 7 ετών και άνω), τους εφήβους και άλλους αρχάριους προγραμματιστές.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα υλικά, οι μαθητές ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν ένα μοντέλο εργασίας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο για διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα με το θέμα της δραστηριότητας (επιστήμη, τεχνολογία, μαθηματικά, γλώσσα).
Η ενασχόληση με το εκπαιδευτικό πακέτο:

 • Παρακινεί τους μαθητές να σκεφθούν δημιουργικά για να κατασκευάσουν ένα μοντέλο εργασίας
 • Αναπτύσσει το λεξιλόγιο και τις επικοινωνιακές δεξιότητες για να εξηγήσουν οι μαθητές πώς λειτουργεί το υπόδειγμα
 • Οι μαθητές δημιουργούν δεσμούς ανάμεσα στην αιτία και το αποτέλεσμα
 • Απαιτεί πρωτοποριακές ιδέες και προσπάθεια για να οδηγήσει τους μαθητές στην ολοκλήρωση πρωτοποριακών μοντέλων
 • Παρακινεί τους μαθητές να κάνουν δοκιμές αλλάζοντας έναν παράγοντα με σκοπό να παρατηρήσουν ή να μετρήσουν τις αλλαγές
 • Επιτρέπει συστηματικές παρατηρήσεις και μετρήσεις και απεικονίσεις αυτών σε διάγραμμα συντεταγμένων
 • Οι μαθητές ακολουθούν οδηγίες κατασκευής 2D σχεδίων για την κατασκευή ενός 3D μοντέλου

Εκπαιδευτικό υλικό

  LEGO Education WeDo

  118,00 (πλέον ΦΠΑ)
  709580

  Το LEGO Education WeDo είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο και περιέχει περισσότερα από 150 δομικά στοιχεία. Επίσης περιέχει μοτέρ, αισθητήρες απόστασης (κίνησης) και κλίσης όπως επίσης και USB Hub για να συνδέσετε και να ελέγξετε μοτέρ και αισθητήρες με τον Η/Υ σας.

  LEGO Education WeDo Resource Set

  54,90 (πλέον ΦΠΑ)
  709585

  Το Πακέτο Επέκτασης WeDo της LEGO® Education, είναι σχεδιασμένο για να παρέχει συμπληρωματικά δομικά στοιχεία στο Βασικό Πακέτο WeDo.