Εκπαιδευτική Ρομποτική με WeDo 2.0

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO WeDo 2.0 ήρθε για να αναβαθμίσει τον τρόπο που διδάσκονται ρομποτική τα παιδιά!

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα LEGO WeDo 2.0 επιτυγχάνεται η εισαγωγή των μαθητών του δημοτικού σχολείου στην Εκπαιδευτική Ρομποτική αλλά και στις έννοιες του STEΜ (Science – Technology – Engineering – Mathematics).

Προσφέροντας περισσότερες από 40 ώρες ολοκαίνουριου εκπαιδευτικού υλικού και νέες δραστηριότητες, δίνει ερεθίσματα στα παιδιά να ανακαλύψουν τους νόμους της μηχανικής εξερευνώντας και παρατηρώντας τους μηχανισμούς που κατασκευάζουν οι ίδιοι βήμα-βήμα.

Κάθε δραστηριότητα προσφέρει περίπου τρεις ώρες ενασχόλησης και παραδίδεται σε τρια στάδια: εξερεύνηση, δημιουργία και κοινοποίηση. Το στάδιο της εξερεύνησης, παρουσιάζει στους μαθητές το πρόβλημα που καλούνται να λύσουν, όπως αυτό εμφανίζεται στον πραγματικό κόσμο. Το στάδιο της δημιουργίας, οι μαθητές κατασκευάζουν, προγραμματίζουν και μετατρέπουν τις δημιουργίες τους. Τέλος, στο στάδιο της κοινοποίησης οι μαθητές καταγράφουν και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στους συμμαθητές τους.

H σύνδεση με τον υπολογιστή ή το tablet είναι πλέον ασύρματη, γεγονός που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στην κίνηση και τη δομή της κατασκευής και απελευθερώνει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Τα παιδιά μαθαίνουν πως μπορούν να δώσουν «ζωή – κίνηση» στις κατασκευές τους αποκτώντας δεξιότητες προγραμματισμού, engineering (σχεδιασμός και κατασκευή) και επίλυσης προβλημάτων (problem solving).

Εκπαιδευτικό υλικό